• Den kommunale boligmassen kan utvikles til flergenerasjonsboliger (eldre-student-boliger, funksjonshemmede-student-boliger). Det kan gi liv til Kvadraturen, mener kronikkforfatterne. FOTO: Samuelsen, Kjetil

Abdisering eller revitalisering av den sosiale boligpolitikken

Kristiansand har en stolt byhistorie når det gjelder sosial boligpolitikk.