• Det er altså ikkje berre nynorsken ein bør bekymre seg for, men også bokmålet kan bli ein trua språkvariant, skriver artikkelforfatteren. FOTO: NTB Scanpix

Den brysamme nynorsken

Universitetet i Agder får kritikk for lite bruk av nynorsk og vil gjerne slippe kravet om å bruke målforma. Saka viser på ein tydeleg måte dei utfordringane det norske språket står overfor, men ho reiser også spørsmål om kva eit universitet er og kva det bør vere.