• Næringslivsforeningen har ikke ett eneste argument for at det trengs en ny havn i Vige/Kongsgård, skriver artikkelforfatteren. FOTO: Bjelland, Kjartan

Næringsforeningens visjoner

Det er greit med visjoner og ønsker fra bransje- og interesseorganisasjoner. Men heldigvis er det fortsatt slik i Norge og Kristiansand at det er folket, representert ved politikerne, som avgjør de viktige spørsmålene som berører innbyggernes ve og vel.