• Viljestyrke er et svakt utgangspunkt for forandring, mens følelsen av takknemlighet og medfølelse er avgjørende for å lykkes, skriver Sondre Risholm Liverød. FOTO: Arkiv

Den overraskende veien til suksess

Du kan ha store planer om å endre kosthold, trene mer, jobbe mindre eller generelt sett leve mer i pakt med dine verdier og ambisjoner. Det krever selvdisiplin, og man har tradisjonelt sett tenkt at det handler om viljestyrke.