• – Vi hadde kunnet fange opp og hjulpet mange dersom det hadde vært plasser i fengselet som var tilpasset ungdom og som var slik at ungdommen følte det som en straff, men samtidig også fikk hjelp, skriver kronikkforfatteren, og viser til Ungdomsenheten i Bjørgvin som Fædrelandsvennen har nylig har skrevet om. FOTO: Kjartan Bjelland

Ta vare på våre ungdommer

Fædrelandsvennen hadde 16.11.en meget interessant artikkel om ungdomsfengselet Bjørgvin i Bergen. Det kommer der frem hvordan noen av de under 18 år får sone etter å ha gjort alvorlige forbrytelser.