• Området er ikke egnet til å ta den planlagte utbyggingen som havna og kommunen legger opp til, skriver artikkelforfatterne. FOTO: Bjelland, Kjartan

Kongsgård/Vige; et blindspor?

Aglen og Furre får ha oss unnskyldt. Vi har faktisk henvendt oss skriftlig en del ganger til Kristiansand kommune angående dette og regner da med at de og havna i egeninteresse vurderer dette.