– Alternativet  til nye bompengeprosjekter vil først og fremst være mindre veibygging, mer kø og dårligere fremkommelighet. Det skader bedriftene, skriver regiondirektør i NHO, Siri Mathiesen. – Alternativet til nye bompengeprosjekter vil først og fremst være mindre veibygging, mer kø og dårligere fremkommelighet. Det skader bedriftene, skriver regiondirektør i NHO, Siri Mathiesen. Foto: Kjetil Reite

Bedre veier er aller viktigst