• – Alternativet til nye bompengeprosjekter vil først og fremst være mindre veibygging, mer kø og dårligere fremkommelighet. Det skader bedriftene, skriver regiondirektør i NHO, Siri Mathiesen. FOTO: Kjetil Reite

Bedre veier er aller viktigst

Det er gode grunner til å være bekymret over at den samlede bompengebelastningen kan bli for tøff, også på Sørlandet. Samtidig må vi erkjenne at det neppe er realistisk å gjennomføre det samferdselsløftet vår landsdel står foran, uten noen form for brukerbetaling.