Uvaksinert helsepersonell og sårbare pasienter – hva gjør vi?

Vi mener at arbeidsgiver både kan og bør pålegge uvaksinert helsepersonell jevnlig testing før pasientkontakt når det er begrunnet i å hindre smitte til sårbare grupper av pasienter og brukere, skriver medlemmene av Klinisk etikkomité ved Sørlandet sykehus i denne kronikken. Foto: Jacob J. Buchard