Hvordan kan man organisere bruken av begrensede havområder sånn at arealbeslaget og arealkonfliktene blir så små som mulig? Kan noen områder brukes av flere interessenter, enten på samme tid eller i turnus, spør forfatterne. Hvordan kan man organisere bruken av begrensede havområder sånn at arealbeslaget og arealkonfliktene blir så små som mulig? Kan noen områder brukes av flere interessenter, enten på samme tid eller i turnus, spør forfatterne. Foto: Gorm Kallestad / ntb

Økt bruk av havet, men mindre konflikt?

Marine næringsparker kan redusere arealkonflikter til havs, gjøre vern enklere og øke verdiskapningen. Men det vil kreve mer helhetstenkning og samordning fra både næringsliv, politikere og byråkrati.