Årsakene til strømkrisen – og veien ut av den

foto
I 2010 forpliktet vi oss til å produsere mer fornybar strøm enn vi hadde bruk for selv. Stortinget påla norske strømbrukere å subsidiere ny vann- og vindkraft for eksport, og nettkostnader måtte i økende grad belastes norske forbrukere, skriver kronikkforfatteren. Foto: Vidar Udjus