I enkelte bransjer har det å drive en lønnsom virksomhet vært usedvanlig utfordrende de siste tre årene. Pandemien snudde opp ned på mange bedrifter, og ettervirkningene av den berører fortsatt mange i regionen. Høye råvarepriser og forsyningsutfordringer på visse type varer har skapt uforutsigbarhet og medført lavere omsetning for flere. Nå er det høye strømpriser som presser bunnlinja til bedriftene, noe det har vært flere oppslag om i Fædrelandsvennen og lokalavisene på Sørlandet den siste uka.

Økonomisk urettferdighet

På nytt er frustrasjonen og oppgittheten stor blant arbeidsgivere på Sørlandet. Også denne gangen treffer utfordringene veldig ulikt mellom bransjer. Har man kontorlokaler vil strømregningen være langt høyere enn normalt gjennom vintermånedene. Er man avhengig av store kjølerom eller ovner i driften, vil situasjonen kunne bli langt mer dramatisk. Strømprisene er like høye uansett om man driver bensinstasjon eller fornøyelsespark. Kontrastene til kostnadssituasjonen for bedrifter nord for Dovre er like stor som Norge er langt.

Restaurant- og utelivsnæringen i Agder er et eksempel på hvor urettferdig konsekvensene kan treffe. Etter to år med utfordrende økonomi, står man nå overfor en krevende vinter med driftskostnader til strøm som er mange ganger høyere enn det man har budsjettert for. Fredag 16. september annonserte regjeringen strømstøtte for bedriftene. Hvorvidt denne vil være tilstrekkelig gjenstår å se. Et annet spørsmål er om den kommer for sent. Kanskje vil næringslivstoppene i regionen reise til Oslo likevel for å protestere på Eidsvolls plass?

Fædrelandsvennen skrev nylig om en arbeidsgiver i en dagligvareforretning som må bruke opptjent egenkapital for å holde bedriften flytende. Arbeidsgiveren har også forsøkt å redusere bedriftens strømforbruk ved å redusere åpningstidene, dempe belysningen og øke temperaturen i kjøleskapene. Andre vurderer permittering og oppsigelser. Dette vil normalt være virkemidler som kan bidra til å redusere lønnskostnadene. Lønnskostnader vil vanligvis være en av de største utgiftspostene for en bedrift. Men hva kan man som arbeidsgiver gjøre for å redusere de ansattes lønn og velferdsgoder, uten å måtte gå til permittering eller oppsigelse?

Arbeidsgivers handlingsmuligheter

Reduksjon av pensjonsinnskudd er et tiltak virksomheter har brukt tidligere for å raskt kutte kostnader. Lovens minstekrav er 2 prosent innskudd på tjenestepensjon, men flere virksomheter tilbyr vanligvis en høyere innskuddsprosent. En mulighet for å redusere utgifter er å vurdere å redusere pensjonsinnskuddet for en periode. Et slikt tiltak vil ikke få merkbare økonomiske konsekvenser for de ansatte umiddelbart, selv om det naturlig nok kan ha større økonomisk betydning på lengre sikt. Hvorvidt man som arbeidsgiver kan endre pensjonsinnskuddet, beror på hva man har avtalt i arbeidsavtalen til de ansatte.

Ønsker man å redusere de ansattes lønn, er det viktig å være klar over at dette forutsetter enighet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Ved reduksjon av lønn vil derfor en kollektiv avtale om lønnsreduksjon vanligvis være å foretrekke, for å sikre enighet.

En kollektiv lønnsreduksjon vil sannsynligvis ha langt mindre gehør hos de ansatte nå enn under pandemien. Kjøpekraften for de ansatte har blitt svekket som følge av høyere rente og økte matvare- og strømpriser, i motsetning til under pandemien hvor mange i tillegg ikke brukte penger på ferie og aktiviteter.

Vår erfaring er at arbeidsgiver ofte har et større handlingsrom til å endre velferdsgodene de tilbyr sine ansatte enn det vi ser at de benytter seg av.

Arbeidsgiver kan i utgangspunktet ikke ensidig endre de ansattes lønn, ettersom denne er bindende gjennom arbeidsavtalen. Domstolene har slått fast at ved økonomiske problemer i en virksomhet, vil arbeidsgiver på visse vilkår kunne foreta endringsoppsigelser og gi de ansatte tilbud om ny stilling med endrede lønnsbetingelser.

Men hva skal arbeidsgiver gjøre når høy lønn aldri har vært viktigere for den ansatte, samtidig som tiltak må gjennomføres på arbeidstakers bekostning for å redde arbeidsplassen? Hvilke behov skal settes først; bedriftens overlevelse eller arbeidstakers økende utgifter på hjemmebane?

Vår erfaring er at arbeidsgiver ofte har et større handlingsrom til å endre velferdsgodene de tilbyr sine ansatte enn det vi ser at de benytter seg av. Styringsretten til arbeidsgiver er stor, og det vil vanligvis foreligge saklig grunnlag når det er nødvendig med tiltak for å redde arbeidsplasser, så lenge man ikke har bundet seg i arbeidsavtalen og personalreglementet. Dessverre opplever vi at mange ikke oppfyller de ulovfestede kravene til saksbehandling ved bruk av styringsretten, og den velbegrunnede endringen faller på målstreken.

I alle tilfeller vil det være hensiktsmessig å se på organisasjonsstrukturen til bedriften, og gjøre en fornyet vurdering om man kan effektivisere eller utnytte ressursene og arbeidsstokken på en enda bedre måte. Når konkurrentene i nord i månedsvis har hatt langt lavere driftskostnader, er tiden for lengst inne for å undersøke hvordan man kan drive smartere og mer effektivt.

Foto: Jacob J. Buchard

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.