Det er manglende overensstemmelse mellom den lovpålagte plikten skolene har til å gjennomføre spesialundervisning for elever som har krav på dette, og det faktiske opplæringstilbudet elevene får, skriver forfatterne. Det er manglende overensstemmelse mellom den lovpålagte plikten skolene har til å gjennomføre spesialundervisning for elever som har krav på dette, og det faktiske opplæringstilbudet elevene får, skriver forfatterne. Foto: Torstein Øen

Spesialundervisningstimer forsvinner uten å bli registrert