– Da det var snakk om å flytte hele friluftsmuseet til Odderøya, nektet daværende fylkeskonservator Stylegar dette fordi risikoen for å ødelegge bygningene var for stor, skriver formannen i Stiftelsen Vest-Agder Fylkesmuseum. – Da det var snakk om å flytte hele friluftsmuseet til Odderøya, nektet daværende fylkeskonservator Stylegar dette fordi risikoen for å ødelegge bygningene var for stor, skriver formannen i Stiftelsen Vest-Agder Fylkesmuseum. Foto: Tore-André Baardsen

Bare Setesdal eier Setesdal