– Et flertall i kommunens utvalg for by- og stedsutvikling ønsker å omgjøre områdeplanen for Helsebydelen på Eg fra 2016. I morgen skal bystyret behandle saken. Hvis bystyret er av samme oppfatning, er det sannsynlige utfallet at dette unike barnehospicet – med all kompetansen og alle arbeidsplassene som blir skapt – vil bli etablert et annet sted, skriver stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan. – Et flertall i kommunens utvalg for by- og stedsutvikling ønsker å omgjøre områdeplanen for Helsebydelen på Eg fra 2016. I morgen skal bystyret behandle saken. Hvis bystyret er av samme oppfatning, er det sannsynlige utfallet at dette unike barnehospicet – med all kompetansen og alle arbeidsplassene som blir skapt – vil bli etablert et annet sted, skriver stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan. Foto: Eno Arkitekter/ Asplan Viak

Kristiansand må si ja til barnehospicet