• I diskusjonen om havneprosjektet i Kongsgårdbukta har det vært sterke protester fra beboere bosatt på Søm, skriver Arvid Dan Kvanes (KrF). FOTO: Samuelsen, Kjetil

Spørsmål til havnedirektøren om Kongsgårdsprosjektet

I diskusjonen om flytting av containerhavna til Kongsgårdbukta så er det for meg ganske forvirrende argumentasjon når det gjelder begrunnelsen for flytting fra dagens plassering ved Byfjorden.