• Kronikkforfatterne reagerer på ensidig beskrivelse fra Nye Veier. Bildet viser reguleringsplan for E 39, Fidje - Mandal Øst. FOTO: Sweco

Det grønne skiftet, Dahl Hovland, hvor er det?

Direktør i Nye Veier, Dahl Hovland hadde en ytring her den 10.01. om ny E39 gjennom Agder til Ålgård. Overskriften var «Stor nytte av lønnsom E39». Ytringen fremstår som forterpet, unyansert promotering av veimaskinens velsignelser.