Det er hyggelig å kunne trekke frem at Agder i mange nasjonale miljøer blir betraktet som et foregangsfylke i arbeidet overfor ungdommer som går i fylkets videregående skoler med mål om grunnkompetanse (ikke fullt fagbrev), skriver forfatteren. Det er hyggelig å kunne trekke frem at Agder i mange nasjonale miljøer blir betraktet som et foregangsfylke i arbeidet overfor ungdommer som går i fylkets videregående skoler med mål om grunnkompetanse (ikke fullt fagbrev), skriver forfatteren. Foto: Gorm Kallestad

Agder et foregangsfylke!