Norsk nazistplakat fra okkupasjonen som prøvde å verve nordmenn til Den norske legion, til kamper på østfronten. I en ny NRK-serie forteller gamle frontkjempere sin historie. Norsk nazistplakat fra okkupasjonen som prøvde å verve nordmenn til Den norske legion, til kamper på østfronten. I en ny NRK-serie forteller gamle frontkjempere sin historie. Foto: ntb arkiv

«Skal NRK rettferdiggjøre norske nazister?»