KS sitt kommunebarometer er derimot klar i sin tale: Barometeret for 2022 viser nå Kristiansand som best av landets store byer, og helt i toppen (12 av 356) av alle landets kommuner. Akkurat som for gamle Søgne, Songdalen og Kristiansand.

Axel Gjellestad. Foto: Kjetil Reite

Det finnes en facebook-side som dessverre prøver å så tvil om dette. Der kommer enkelte politikere og profilerte oppløsningstilhengere med feilaktige påstander som i beste fall kan betraktes som ubetenksomme. Uansett hensikt, så fortjener de å bli tatt frem i lyset og motsagt:

Påstand: «…….det er en grunn for at Kristiansand tviholder på Søgne og Songdalen . De vet godt at økonomien var svært dårlig før sammenslåingen……»

FEIL: Både Kristiansand, Søgne og Songdalen hadde god økonomi før sammenslåingen.

Påstand: «Rike mennesker flykter til Sveits for å få bedre levevilkår. Det neste er vel kommune-flyktninger. Folk som vil vekk fra Kristiansand.»

NEPPE: Kristiansand er rangert som landets 12. beste kommune å bo i. Og det er sikkert folk som kommer til å flytte både til og fra byen. Når det gjelder flyktninger, så får vi håpe at Kristiansand er rause og tar imot sin del av de som virkelig trenger det.

Påstand: «Søgne vil selvfølgelig måtte samarbeide med Kristiansand i større grad enn før på mange felt i en eventuell ny kommune. Da både på lønn, ikt, legevakt, for å nevne noe. Men, jeg er ikke et øyeblikk i tvil om at økonomien og tjenestene vil bli bedre i en ny liten kommune…»

ARTIG, ...eller?: Et «Nye Kristiansand» skal sørge for og betale for tjenester i et «nye Søgne»? Mens «Nye Søgne» skal bruke sine inntekter på seg selv? (Så får vi komme tilbake til ulempene med IKS’er ved en senere anledning.)

Påstand: «De demokratiske spillereglene som gjelder i ethvert bygdesamfunn ble ikke fulgt ved tvangssammenslåingen.»

FEIL: Det finnes ingen egne «bygdesamfunnsregler» for demokrati. Norge er et av verdens ledende demokratier, og vi har felles regler for demokrati i hele landet. I Norge har vi rådgivende folkeavstemninger, og folket ble hørt. Så lyttet Stortinget til folket, men fulgte ikke rådet de fikk. Mange var, og fortsatt er, uenige, men det er like fullt demokratisk. Det er ikke udemokratisk bare fordi man ikke vinner frem med sitt syn.

Det er ikke udemokratisk bare fordi man ikke vinner frem med sitt syn.

Påstand: «Vi måtte forlate ei veldrevet bygd som var fremtidsrettet og godt forberedt på blant annet eldrebølgen, og bytte med bydelsstatus i en gjeldstynget storkommune. Et særdeles dårlig bytte spør du meg.»

FEIL: Både Søgne og Kristiansand var «rike» kommuner. Den «gode forberedelsen» i gamle Søgne kom på bordet når kommunesammenslåing var på trappene.

Påstand: «ei selvstendig bygd Søgne er betydelig bedre enn bydelen Søgne.»

FEIL: Søgne er fortsatt like fantastiske Søgne, helt uavhengig av organiseringen av statens tredje forvaltningsnivå.

Påstand: «Enhver setning som inneholder ordet «overgrep».»

UFINT: Det finnes mange som utsettes for overgrep i verden. De som opplever uenighet om kommunestruktur i verdens beste land, er faktisk ikke blant dem.

Problemet med argumentasjon i denne typen saker er at sammenhengene er store og komplekse, og det er knapt noen som har full oversikt. Det er derfor veldig enkelt å plukke ut ett eller flere enkeltelementer, og presentere det som argument/bevis for den ene eller den andre påstanden. Å tro på enkle sammenhenger, uten å ta hensyn til helheten, fører lett til feilaktig konklusjon.

Tanken om en kommunesammenslåing på Sørlandet har pågått lenge, minst siden etableringen av Knutepunkt Sørlandet i 1996, men man kan si at startskuddet gikk for alvor i 2014, når samtlige syv knutepunktkommuner vedtok å utrede sammenslåing. Og her kommer første snublestein for mange, for etter denne datoen må egentlig alle avgjørelser i kommunestyrene sees i lys av den fremtidige sammenslåingen.

Det er en formidabel jobb som ligger bak å slå sammen tre kommuner. De hadde forskjellige systemer, ulik kommunal vedlikeholdsstatus, ulik gjeldsgrad, ulik egenkapital, ulike kommunale utgifter, ulike satsninger, og ikke minst skulle rundt 9000 ansatte i tre forskjellige kommuner få en og samme nye arbeidsgiver. Alle tre var gode (og «rike») kommuner før sammenslåingen (kilde for eksempel kommunebarometeret 2017).

Så sånn sett var det en takknemlig oppgave Fellesnemda hadde med å harmonisere alle (de forholdsmessige små) forskjellene. Det var ingen av kommunene som var «vinnere», på bekostning av andre som «tapere». Det er altså ingen økonomiske tyver i denne fortellingen.

Det er altså ingen økonomiske tyver i denne fortellingen.

Og Kristiansand er også etter kommunesammenslåingen en av landets beste og mest veldrevne kommuner, uansett hva noen måtte forsøke å si (kilde Økonomisk analyse av kommunene 2020, agendakaupang).

Men for all del. Det er nok av saker å ta fatt i, og det hadde det vært enten vi er 1, 3 eller 15 kommuner.

For dem som er ute etter detaljer, så kommer nå Statsforvalteren sin utredning like over nyttår.

Med et ønske om en riktig God Jul!

Foto: Jacob J. Buchard

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.