• – Vi må sette oss mål for hvor mye utslippene skal ned, og hvor mye/lite køer og andre ulemper vi tåler, og vi må ta hensyn til teknologiutviklingen, skriver kronikkforfatteren. FOTO: Kjetil Reite

Regional planlegging, transport og fortetting

«Regional plan Kristiansandsregionen 2019-2050» har vært oppe i Lillesand bystyre. Den har noen temaer som fortjener bredere diskusjon enn de har fått så langt.