• – Staten satser stort på utviklingen av Kristiansand og Agder som et kraftsenter for kunst og kultur. Med sitt bidrag på 175 millioner har de redusert lånebehovet betydelig og gjort det mye enklere for oss å få etablert Kunstsiloen, skriver KrF-politiker og fungerende fylkesordfører Tore Askildsen. FOTO: Kjartan Bjelland

Et kraftsenter for kunst og kultur

I forbindelse med Statsbudsjettet for 2019 gav Kulturdepartementet følgende begrunnelse for sitt bidrag på kr 175 mill kr til Kunstsilo i Kristiansand: