• – I Norge har frykten for å være «islamofobisk» og rasistisk, blokkert for religionskritikken av islams problematiske sider, skriver kronikkforfatterne. FOTO: (arkiv)

Venstresida svikter frigjøringskampen i islam

Dessverre har mange på den såkalte venstresida og i de anti-rasistiske miljøene, vært blinde for den frigjøringskampen som foregår i islam. Religionskritikk av islam er blitt regna for å være et uttrykk for «islamofobi» og rasisme.