– 582 pulter vil stå tomme i den offentlige venneslaskolen i 2032 hvis ikke vi gjør noe med strukturen i skolen, skriver rådmannen og oppvekstsjefen i Vennesla i denne kronikken. På bildet er femte, sjette og syvendeklassingene fra Samkom, Kvarstein og Moseidmoen skoler samlet i kulturskoleregi for noen år siden. – 582 pulter vil stå tomme i den offentlige venneslaskolen i 2032 hvis ikke vi gjør noe med strukturen i skolen, skriver rådmannen og oppvekstsjefen i Vennesla i denne kronikken. På bildet er femte, sjette og syvendeklassingene fra Samkom, Kvarstein og Moseidmoen skoler samlet i kulturskoleregi for noen år siden. Foto: Odd-Inge Rønning Uleberg

Skolebarn er viktigere enn skolebygg