– Det var ei sterkare politisk styring ved sjukehuset då det var fylkeskommunen. Politikarane hadde dermed ei tettare kontakt med administrasjonen, og betre innsikt i arbeidet, skriv innsendaren. – Det var ei sterkare politisk styring ved sjukehuset då det var fylkeskommunen. Politikarane hadde dermed ei tettare kontakt med administrasjonen, og betre innsikt i arbeidet, skriv innsendaren. Foto: Tormod Flem Vegge

Statlege helseføretak og fornyingsbehov