Forfatterens far, Einar Hanssen, har fotografert sine døtre Britt og Cecilie. – Når jeg drar opp torsk, renser den og bærer fisken opp fra båten kommer jeg tilbake til sommerferier min familie hadde i Lødingen. Jeg hadde tryggheten om at min far kjente og sto imot havets farer, og jeg fant glede og mestring i mine søstres kyndige hjelp med fisken, skriver forfatteren. Forfatterens far, Einar Hanssen, har fotografert sine døtre Britt og Cecilie. – Når jeg drar opp torsk, renser den og bærer fisken opp fra båten kommer jeg tilbake til sommerferier min familie hadde i Lødingen. Jeg hadde tryggheten om at min far kjente og sto imot havets farer, og jeg fant glede og mestring i mine søstres kyndige hjelp med fisken, skriver forfatteren. Foto: privat einar hanssen av døtrene Britt og Cecilie

Duften av en lykkelig barndom