– Ordet energiøkonomisering, ble «oppfunnet» i 1976 av Olje- og energidepartementet, skriver kronikkforfatteren i et tilbakeblikk på energiøkonomiseringens plass i norsk energipolitikk. – I den første tiden var OEDs arbeid med energiøkonomisering å spre informasjon om tiltak som kunne bidra til enøk. Det ble bevilget lite penger direkte til prosjekter, skriver han.  På bildet overrekker ENØK-nissen og Natur og Ungdom strømbesparende gaver til Stortingets energi- og miljøkomité i 2002, foran en plakat med teksten «Spar strøm». – Ordet energiøkonomisering, ble «oppfunnet» i 1976 av Olje- og energidepartementet, skriver kronikkforfatteren i et tilbakeblikk på energiøkonomiseringens plass i norsk energipolitikk. – I den første tiden var OEDs arbeid med energiøkonomisering å spre informasjon om tiltak som kunne bidra til enøk. Det ble bevilget lite penger direkte til prosjekter, skriver han. På bildet overrekker ENØK-nissen og Natur og Ungdom strømbesparende gaver til Stortingets energi- og miljøkomité i 2002, foran en plakat med teksten «Spar strøm». Foto: Heiko Junge /ntb

Jo, energiøkonomisering kan bli en viktig del av elektrifiseringen av Norge

Tor Punsvik reiser en viktig problemstilling i sin kronikk i Fædrelandsvennen den 3. desember.