– Artsmangfoldet og friluftslivet taper når motorveiene raserer eller forstyrrer naturen. Utbyggingene av E 18 øst i fylket og E 39 vestover (bildet) illustrerer dette på en tydelig måte. – Artsmangfoldet og friluftslivet taper når motorveiene raserer eller forstyrrer naturen. Utbyggingene av E 18 øst i fylket og E 39 vestover (bildet) illustrerer dette på en tydelig måte. Foto: Kjetil Samuelsen

Håp om en transportplan på naturens premisser?