– La oss håpe at ministeren bruker sin fornuft slik at Ringveien bygges først og at det deretter bygges et tilpasset Gartnerløkka-prosjekt. Til det beste for miljøet, kollektivtransport, nyttetransport, bilister og myke trafikanter, skriver innsenderen. – La oss håpe at ministeren bruker sin fornuft slik at Ringveien bygges først og at det deretter bygges et tilpasset Gartnerløkka-prosjekt. Til det beste for miljøet, kollektivtransport, nyttetransport, bilister og myke trafikanter, skriver innsenderen. Foto: Tormod Flem Vegge

Fullt kaos for E 18/ E 39 gjennom Kristiansand, samfunnsnytte eller galskap?