• I et samfunn der en økende del av befolkningen føler at de ikke passer inn eller hører til, trenger vi et museum som kan hjelpe oss til å få et bedre grep om vår egen tid, skriver artikkelforfatteren. FOTO: Kjartan Bjelland

Etabler et nytt nasjonalmuseum i Kristiansand

Bjørneboes og Protestfestivalens by bør omskape Eg asyl til et nasjonalt museum viet psykiatriens mangslungne historie.