Men det er jo ikke slik at dette handler om ulike, likeverdige tolkninger av Bibelen. Det handler om at den måten bedehuset/Normisjonen tolker Bibelen på, for dem er den eneste rette, skriver artikkelforfatteren om striden i Iveland bedehus. Men det er jo ikke slik at dette handler om ulike, likeverdige tolkninger av Bibelen. Det handler om at den måten bedehuset/Normisjonen tolker Bibelen på, for dem er den eneste rette, skriver artikkelforfatteren om striden i Iveland bedehus. Foto: Bjelland, Kjartan

Bibelen - Guds tanker?