• Slik vi opplever status, er de aller mest sårbare og «vanskeligstilte på boligmarkedet» i Kristiansand taperne i årets budsjett. Igjen, skriver artikkelforfatterne. FOTO: Frank Mersland

Syns lørdag: «De fattige har dere alltid …»

Påstanden «De fattige har dere alltid» har ikke sin opprinnelse i Kristiansand kommune sin boligsosiale handlingsplan 2017-2020. Tvert imot er det angivelig et utsagn som snart er 2000 år gammelt.