• Torhild Bransdal, Hans Fredrik Grøvan og Tove Welle Haugland fikk i forrige uke vite mer om «Venneslabrua», et prosjekt de fikk bevilget penger til gjennom statsbudsjettet. FOTO: Kjetil Nygaard

Venneslabrua skal redda dropout-elevar

Dei siste dagane har det vore fokus på fråværsgrensa i vidaregåande skule, som ein følgd av at den andre av tre rapportar frå Fafo og SSB vart lagt fram.