• – Hvordan et selskap håndterer og bruker ny teknologi dreier seg med andre ord mye om ledelsens evne til å se og forstå teknologiske og politiske utviklingstrekk som vil berøre selskapet og dets forretningsvirksomhet, skriver kronikkforfatteren. FOTO: 54033097

Teknologi er ikke farlig

Ny teknologi er sjelden en trussel mot veletablerte selskaper og moderne samfunn. Tvert imot er det nettopp slike selskaper i slike samfunn som manøvrerer best i et landskap som endres gjennom teknologisk utvikling. Det gjelder også i digitaliseringens tidsalder.