– Jeg kan godt forstå at de blir stående utenfor arbeidslivet når vi heller ikke klarer å møte de med holdninger og verdier som får frem deres styrker, drømmer, talenter og realistiske fremtidsmuligheter, skriver kronikkforfatteren. – Jeg kan godt forstå at de blir stående utenfor arbeidslivet når vi heller ikke klarer å møte de med holdninger og verdier som får frem deres styrker, drømmer, talenter og realistiske fremtidsmuligheter, skriver kronikkforfatteren. Foto: Vidar Ruud

Ungdom trenger mestring - ikke diagnoser!