• Bildet er av Boen bruk, oktober 2017. – Fordi vi har brukt – og bruker - mer fossil energi enn kloden tåler, må vi nå håndtere de alvorlige konsekvensene, skriver kronikkforfatterne. FOTO: Bjelland, Kjartan

Klimarisiko – lokale politikere har ansvaret

Klimaendringene og mye av klimapolitikken er global, men konsekvensene kommer lokalt – i form av oversvømte gater eller behovet for nye, grønne arbeidsplasser. Å vurdere klimarisikoens trusler og muligheter må bli en selvsagt del av det å lede en kommune.