• – Utdanning er ikke bare fag, teori og praksis, det er også dannelse. Og dette setter krav til personalets evne og vilje til å knytte sterke faglige og sosiale bånd, skriver kronikkforfatteren. FOTO: Roald, Berit

Relasjoner – på ramme alvor

Relasjoner må ha høyeste prioritet innen oppvekstsektoren. Forholdet mellom voksne og barn, og mellom skole/barnehage og foresatte, er avgjørende for å lykkes. Bedre læringsmiljø og mindre mobbing er gevinsten for de som forstår oppdraget. Og alle vi andre må bidra!