Høyres oppskrift for mindre forskjeller i Kristiansand

Antallet familier med vedvarende lavinntekt øker i Kristiansand. Det er urovekkende og krever handling. Høyre mener at det viktigste vi kan gjøre er å få flere i jobb, styrke arbeidslinjen og gjennom dette sørge for at barn ikke opplever fattigdom.

Les hele saken med abonnement