• Man kan derfor fort komme på den tanke at meklingsmøtet i Fylkesmannens regi bare var et spill for galleriet, skriver artikkelforfatteren. FOTO: Bjelland, Kjartan

Hastverk i havnesaken

Protokollen fra meklingen i havnesaken er opplysende lesing. Mens Fylkesmannen og fylket er blitt hørt, har det skåret seg ift. Bane NOR.