• Med vårt store fornybare kraftoverskudd og sterke teknologikompetanse, kan Agder svare på de to store globale trendene som dominerer i næringslivet: overgangen til lavutslippssamfunnet og digitalisering, skriver artikkelforfatteren. FOTO: Arkiv

Veien til et fullelektrisk Agder

Agder skal redusere egne klimagassutslipp med 40 prosent innen 2030, i tråd med våre forpliktelser gjennom Parisavtalen.