• Med nær en halv million fritidsboliger og hytter fra fjellheimen til kystsona endres nå landet vårt dramatisk, mener artikkelforfatteren. FOTO: Arkiv

Bygging av fritidshus - trekk i nødbremsen!

Tusenvis av store og små har gledet seg i fjellet i et snørikt landskap denne vinteren. Nå vender barn og voksne seg mot kysten for nye, gode opplevelser ved sjøen i dette langstrakte kystlandet. Bygging av fritidshus endrer nå landet vårt dramatisk, og vi bør spørre oss om det kan fortsette.