• Disse stemmene har røtter i ytterliggående organisasjoner med bånd til Tea-party-bevegelsen, skriver artikkelforfatteren om bevegelser som gjør seg stadig sterkere gjeldende i Europa. FOTO: NTB Scanpix

Fundamentalistisk fremvekst krever sterke motstemmer

OSSE, Organisasjon for sikkerhet og fred i Europa, arrangerer årlig verdens største menneskerettskonferanse.