• – Vi har imidlertid en jobb å gjøre for å sikre at sykehusene på Sørlandet spiller på samme lag innen alle fagområder og om inngrep som det naturlig blir få av på et lite sykehus, skriver Nina Mevold i diskusjonen om tjenestene i Flekkefjord. FOTO: Heida Gudmundsdottir

Vi skal få til et enda bedre tilbud

Sørlandet sykehus har den siste tiden måttet svare ut i media hvordan vi arbeider for å forbedre pasientsikkerheten innenfor generell kirurgi og ortopedi ved sykehuset i Flekkefjord.