Tvangssammenslåingen av Kristiansand, Songdalen og Søgne må reverseres!

Investeringene på Tangvall er tilfeldigvis i nødvendig størrelsesorden til å bringe gamle Søgne opp på gjeldsnivået til gamle Kristiansand. Påstander om at Søgne ikke skal klare å håndtere samme gjeldsgrad som Kristiansand allerede hadde, blir i beste fall useriøst, skriver artikkelforfatteren. Foto: Jacob J. Buchard