– Med den godkjente tomtereserven som finst i kommunen i dag (omlag 1800 tomter) har me nok tomter til å bygge ut dei komande 27 åra, med dagens utbyggingstempo, skriv innsendaren. – Med den godkjente tomtereserven som finst i kommunen i dag (omlag 1800 tomter) har me nok tomter til å bygge ut dei komande 27 åra, med dagens utbyggingstempo, skriv innsendaren. Foto: Jacob J. Buchard

Kva skal Bykle kommune vere i framtida?