• Forsknings- og utviklingslaboratoriet I4helse ved UiAs Campus Grimstad. FOTO: Tor Martin Lien

Slik løser Agder morgendagens helseutfordringer

Fremtidens utfordringer krever økt samarbeid mellom helsevesenet, pasienter, pårørende, private bedrifter og forskere.