– Gartnerløkka ”light” er utarbeidet av to grupper som, uavhengig og hver for seg, har skissert to alternativer til enkle løsninger som beholder det meste som det er, men utvider Høybrua med et kjørefelt, skriver kronikkforfatteren. – Gartnerløkka ”light” er utarbeidet av to grupper som, uavhengig og hver for seg, har skissert to alternativer til enkle løsninger som beholder det meste som det er, men utvider Høybrua med et kjørefelt, skriver kronikkforfatteren. Foto: Kjetil Reite

Gartnerløkka «light»