• – Gartnerløkka ”light” er utarbeidet av to grupper som, uavhengig og hver for seg, har skissert to alternativer til enkle løsninger som beholder det meste som det er, men utvider Høybrua med et kjørefelt, skriver kronikkforfatteren. FOTO: Kjetil Reite

Gartnerløkka «light»

Kan man lage en enkel og bra nok, eller kanskje bedre, løsning til en brøkdel av prisen på den ferdig planlagte Gartnerløkka? To grupper uavhengig av hverandre har skissert hver sin enkle løsning som peker på at det går an.