• – Sørlandets maritime videregående skole har en 100-årig stolt historie. Skoleskip som undervisningsverktøy motiverer elevene og bidrar til at de fullfører, skriver rektor Camilla Moseid i denne kronikken om fremtiden til skolen. FOTO: Kjartan Bjelland

Ny epoke for Sørlandets maritime videregående skole

Skoleåret 2018-2019 er over, og 55 elever har forlatt oss med bestått kompetansebevis og nye vennskap for livet i bagasjen. Skoleskipet Sjøkurs som har vært vårt undervisningsverktøy og internat de siste 12 årene, har hatt sin siste seilas, vi går en ukjent fremtid i møte.