• – Boligprosjektet Hamrevann er ikke bare miljømessig fornuftig, det vil også få en unik sosial profil, skriver prosjektleder Jon Døviken i denne kronikken.

Hamrevann – et bærekraftig foregangsprosjekt

I gjeldende regionalplan for perioden 2010-2050 ble Hamrevann utpekt som det mest miljøvennlige av de store utbyggingsområdene på østsiden av Kristiansand. Jeg vil påstå at denne konklusjonen er ytterligere befestet de siste årene.