–  Hva ble egentlig vedtatt? Og hvilke konsekvenser har dette? spør kronikkforfatterne fra Folkelista og viser til bystyre-møte onsdag som behandlet Gartnerløkka. – Hva ble egentlig vedtatt? Og hvilke konsekvenser har dette? spør kronikkforfatterne fra Folkelista og viser til bystyre-møte onsdag som behandlet Gartnerløkka. Foto: Damsgaard, Vegard

En gledens dag i Bystyret